Taliančina

St. Peter's cathedral at night, Rome

 

Zlepšujte si svoju taliančinu pohodlne a efektívne prostredníctvom nášho online kurzu. Kurzy všeobecnej taliančiny realizujeme v jazykových úrovniach:

A1
Začiatočník
zvládnutie jazykových základov, používanie bežných fráz na vyjadrovanie svojich potrieb, zvládnutie krátkych spoločenských kontaktov
A2
Mierne pokročilý
zvládnutie typických každodenných komunikačných situácií, porozumenie jednoduchým textom, osvojenie si rozšírenej zákl. slovnej zásoby a gram. štruktúr
B1
Viac pokročilý
správne aplikovanie už známej gramatiky, ďalšie rozširovanie slovnej zásoby, posilňovanie porozumenia počutého textu a plynulosti prejavu
B2
Pokročilý
komunikácia na aktuálne témy, rozvoj slovnej zásoby, používanie pokročilých gramatických konštrukcií, dôraz na prirodzenosť a plynulosť prejavu
C1
Veľmi pokročilý
rozvoj slovnej zásoby, významových odtienkov a funkčného jazyka v rôznych životných situáciách, práca s autentickými materiálmi – text, audio, video

Vhodný kurz Vám odporučíme na základe výsledkov online skúšobnej hodiny.
Kurz môžete absolvovať individuálne alebo v s inými študentmi.

Typ kurzu
Cena/lekcia
(60 min.)

Cena/kurz
(5 lekcií)
Intenzita
a termíny
Individuálny online kurz
20 € 100 € /113€* podľa Vašich časových
preferencií
Online kurz v skupine
(= maximálne 5 študentov)
podľa počtu študentov podľa počtu študentov podľa Vašich časových
preferencií

 

*vrátane učebných materiálov